Guldkonfirmation 2022

Konfirmanderne, der blev konfirmeret i Egernsund kirke den 30 april 1972 v Pastor Hansen,
har holdt guldkonfirmation i Egernsund kirken. De fik kort fortalt kirkens historie og fik lidt godt til ganen.
Snakken gik lystigt blandt deltagerne hvoraf nogle ikke havde set hinanden i rigtig mange år.

Bagerst: Johannes Mikkelsen, Lars Duus, Tommy Clausen, Leif Byllemos,
Midt: Birger Wraae, Annelise Lorentzen, Judith Bøhnke Clausen (bøhnke), Kirsten Kästner, Eva Petersen Skriver
Foran: Per Steffensen, Bertha Jonsson Asmussen (Jonsson), Bitten Jørgensen (Marcussen)

Ikke til stede: Lillian Jensen, Kirsten Rasmussen, Leif Petersen, Steen Petersen, Ejnar Marcussen, Jørgen Erik Holm, Kay-Uwe Asmussen, Hans Wiolf, Torben Mathiesen

to døde: Susanne Christensen, Thorkild Bred